دفتر تهران

دفتر مرکزی شرکت پارس هرماس واقع در ميدان آرژانتين، خيابان الوند، خيابان 27، پلاک 1 واحد 8 مي باشد.

بخش هاي مختلف مديريت، اداری، مالی ، بازرگاني، فروش و خدمات پس از فروش در اين دفتر واقع شده اند.

کليه فعاليت هاي تجاری فروش محصولات تولیدي، وارداتي، خريد مواد اوليه، واردات محصولات و کلیه امور هلدینگ توسط متخصصين مستقر در دفتر مرکزی انجام ميگردد.

X