دفتر کيش

درسال 1395 به جهت فروش و واردات برخی محصولات وارداتی و مکمل هاي غذايي از کشور آلمان در بازار خليج جزيره کيش اقدام به ثبت شرکت پارس هرمس کيش گرديده است.

اين دفتر با بهرگيری از امکانات ويژه آمادگي واردات و توزيع کلیه محصولات آرايشی ، بهداشتي و دارویی را دارد.

X