مهندس ناهيد هاشمی
سوابق تحصیلی:

 • فوق ليسانس تکنولوژی پلاستيک از دانشگاه دارماشنات کشور آلمان، سال 1368
 • MBA دانشگاه صنعتی شریف با مشارکت اتاق بازرگانی تهران ، سال1391-1390

سوابق کاری :

 • مدیرعامل و رئيس هيئت مديره شرکت پارس هرماس(سهامی خاص) از سال 1393 تاکنون
 • مديرعامل شرکت آماد پليمر 1391-1368
 • رئيس هيئت مديره انجمن همگن پلاستيک استان البرز از 1394 تا کنون
 • مهندس مشاور صنعت پلاستيک دارویی و پزشکي در آلمان از 1391 تا کنون
 • مديرعامل کنسرسيوم صادرات پلاستيک استان البرز از اسفند 1395 تا کنون
 • ريس كميته استاندارد بسته بندي دارو و ارايشي جهت صادرات البرز در سال 1396
 • اخذ تندیس بانوی موفق از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، وزارت بازرگانی و نهاد رياست جمهوری برای سه مرتبه
 • برنده جایزه چهره های ماندگار کسب و کار ایران در سال 1395
 • عضو اتاق تجارت و صنعت استان هسن کشور آلمان
 • عضو اتاق بازرگانی ایران و استان البرز
 • عضو اتاق بازرگانی ايران و آلمان و بازرس اتاق بازرگانی ايران-آلمان (AHK) به مدت 5 سال
 • بازرس سنديکای مواد اوليه موثره دارو، شيميايي و بسته بندی ايران از سال 1390 به مدت 3 سال
 • مدير SAP شرکت کروپ، کانکس آلمان 1370-1368
 • مدیر طرح و توسعه شرکت سوپا 1372-1370
 • مدیرعامل شرکت بيد پلاستيک در سه فاز 1384-1374
 • مدیرعامل شرکت آماد پلیمر 1384-1390
 • عضو هيئت مدیره انجمن همگن پلاستيک از سال 1390-1389
 • بازرس صنايع همگن پلاستيک از سال 1390-1389
 • رئيس هيئت مدیره انجمن همگن پلاستيک استان البرز از سال 1394 تا کنون
 • دريافت گواهي نامه دوره مدیریت از GIZ کشور آلمان با همکاری وزارت اقتصاد آلمان
 • مولف كتاب استاندارد هاي بسته بندي دارويي و ارايشي در سال ١٣٧٤
X